غلامرضا عبدی
مدیر آموزش
عزت الله دهقانی
کارشناس آموزش گروه‌های مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر
علی مینایی مبتکر
مسئول دفتر معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مجید معظمي گودرزي
کارشناس آموزش گروه‌های مهندسی عمران و مهندسی مواد
فاطمه بهرامیان
کارشناس آموزش گروه‌های مهندسی برق و مهندسی صنایع
مهدی اصلانی
کارشناس معاونت آموزشی
راضیه مولایی مروت
بایگانی آموزش
فاطمه قدیم‌پور
دبیرخانه آموزش
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631