مسعود رسولی
سرپرست آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
رضا قیامی مجهز
کارشناس آزمایشگاه‌های ترمودینامیک و انتقال حرارت
جمشید نعمتی
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح
محمدرضا رسولی
کارشناس کارگاه اتومکانیک
سلیمان خدابنده‌لو
کارشناس کارگاه ماشین ابزار
محمدرضا نژاد
تکنسین کارگاه جوشکاری
علی عزیزی
تکنسین آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
رامین خاتمی
سرپرست کارگاه‌های ماشین ابزار و جوشکاری
محمود نژاد
تکنسین کارگاه جوشکاری
مهدی سیفی
کارشناس آزمایشگاه‌های شکل دهی فلزات و خواص مکانیکی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631