ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها

 

* دوره‌هایی که در زمان مقرر در تقویم آموزشی به حد نصاب تشکیل کلاس نرسند، ثبت‌نام آنها ادامه پیدا کرده و به محض رسیدن به حد‌نصاب 20 نفر تشکیل خواهند شد.*
 

اطلاعیه برگزاری دوره «
عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق»

دوره «محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی» به دلیل نرسیدن به حد نصاب در تاریخ 10 و 11 آبان تشکیل نخواهد شد

اطلاعیه برگزاری دوره «
آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش»


دوره «مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان» به دلیل نرسیدن به حد نصاب در تاریخ 24 و 25 آبان تشکیل نخواهد شد

اطلاعیه برگزاری دوره «قالب بندی و قالب برداری »

اطلاعیه برگزاری دوره «ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن »

اطلاعیه برگزاری دوره «اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،ایمنی و کیفیت »

اطلاعیه برگزاری دوره «آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش »  سری دوم
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631