ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها

 

* دوره‌هایی که در زمان مقرر در تقویم آموزشی به حد نصاب تشکیل کلاس نرسند، ثبت‌نام آنها ادامه پیدا کرده و به محض رسیدن به حد‌نصاب 20 نفر تشکیل خواهند شد.*اطلاعیه برگزاری دوره «الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان»

اطلاعیه برگزاری دوره «مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی»

اطلاعیه برگزاری دوره‌ «تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها»

دوره «بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی» در تاریخ 20 و 21 مهرماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد.

دوره «طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD » در تاریخ 26 و 27 , 28 مهرماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «تحلیل دینامیکی در اثر بادوزلزله» در تاریخ 26 و 27 , 28 مهرماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «سیستم های مقاوم بتن آرمه» در تاریخ 26 و 27 , 28 آبان ماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «سیستم های مقاوم فلزی و بتنی» در تاریخ 26 و 27 , 28 آبان ماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631