ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها

 

* دوره‌هایی که در زمان مقرر در تقویم آموزشی به حد نصاب تشکیل کلاس نرسند، ثبت‌نام آنها ادامه پیدا کرده و به محض رسیدن به حد‌نصاب 20 نفر تشکیل خواهند شد.*

 

دوره «ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن» در تاریخ 29 و 30 آذرماه , 1 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

اطلاعیه برگزاری دوره«تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها»


دوره «معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمانها » در تاریخ 7 و 8 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها» در تاریخ 7 و 8 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها2» در تاریخ 14 و 15 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان» در تاریخ 14 و 15 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

اطلاعیه برگزاری دوره «انطباق شهری ساختمان ها»

اطلاعیه برگزاری دوره »
معماری زمینه گرا در بافت ها»

دوره «تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه» در تاریخ 28 و 29 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

دوره «چیلر و برج های خنک کن» در تاریخ 28 و 29 دیماه به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد

اطلاعیه برگزاری دوره «اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،ایمنی و کیفیت»


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631