ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها

 

* دوره‌هایی که در زمان مقرر در تقویم آموزشی به حد نصاب تشکیل کلاس نرسند، ثبت‌نام آنها ادامه پیدا کرده و به محض رسیدن به حد‌نصاب 20 نفر تشکیل خواهند شد.*

 

 
اطلاعیه برگزاری دورهروشهای تولید صنعتی ساختمان»
«

اطلاعیه برگزاری دوره «
بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری»


دوره «مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای» به دلیل نرسیدن به حد نصاب در تاریخ 28 و 29 تیرماه تشکیل نخواهد شد 

دوره «تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 » به دلیل نرسیدن به حد نصاب در تاریخ 28 و 29 تیرماه تشکیل نخواهد شد

اطلاعیه برگزاری دوره «آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش»

اطلاعیه برگزاری دوره «مصالح و فن آوریهای نوین ساخت»
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631