ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها

 

* دوره‌هایی که در زمان مقرر در تقویم آموزشی به حد نصاب تشکیل کلاس نرسند، ثبت‌نام آنها ادامه پیدا کرده و به محض رسیدن به حد‌نصاب 20 نفر تشکیل خواهند شد.*

اطلاعیه برگزاری دوره «
ساختمان های هوشمند
اطلاعیه برگزاری دوره «طراحی و نظارت شبگه گاز مشترکین عمده»
اطلاعیه برگزاری دوره «معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمانها»
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631