آمار ثبت‌نامی دوره‌ها به روزانه و به صورت دستی به ‌روزرسانی خواهد شد.

1 مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330) 8
2 تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421) 1
3 مبحث17(بخش دوم)-گاز دو پوندی 8
4 الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116) 4
5 تحلیل دینامیکی در اثر بادوزلزله 24 ساعت (326) 7
6 بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516) 7
7 انطباق کاربری اراضی شهری 16 ساعت (213) 5
8 محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت(613) 0
9 روشهای تولید صنعتی ساختمان 16 ساعت (318) 13
10 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) تشکیل شد
11 اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114) 7
12 تاسیسات بهداشتی 16 ساعت (412) 17
13 تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 (417) 7
14 آسانسور و پله برقی 16 ساعت (511) تشکیل شد
15 مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322) 10
16 طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD 24 ساعت (328) 1
17 تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 16 ساعت (411) 18
18 سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327) 1
19 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314) تکمیل شده
20 روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319) 4
21 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) تکمیل شده
22 تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413) 10
23 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311) 27
24 روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317) 3
25 چیلر و برجهای خنک کن 16 ساعت (419) 2
26 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113) تکمیل شده
27 عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418) 2
28 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) 5
29 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) 5
30 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) 3
31 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) 6
32 آشنایی با جوش و فرآیند جوشکاری در ساختمان 16 ساعت  17
33 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) 6
34 آسانسور و پله برقی 16 ساعت (511) 22
35 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) 15
36 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113) 0
37 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314) 1
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631