آمار ثبت‌نامی دوره‌ها به روزانه و به صورت دستی به ‌روزرسانی خواهد شد.
1 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) تشکیل شد
2 مبحث17(بخش دوم)-اصول طراحی و نظارت و اجرای مشترکین عمده 36 ساعت  تشکیل شد
3 ساختمانهای هوشمند1- 16 ساعت (514) تشکیل شد
4 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) تشکیل شد
5 تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 16 ساعت (517) تشکیل شد
6 سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  24 ساعت (324) 22
7 چیلر و برج های خنک کن 16 ساعت (419) تشکیل شد
8 مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها 16 ساعت (416) تشکیل شد
9 مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330) 1
10 اصول کنترل،بازرسی،تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی 16 ساعت (415) تشکیل شد
11 طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD  24 ساعت(328) 1
12 سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329) 1
13 ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 ساعت (320) 8
14 سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی 24 ساعت (327) 3
15 انطباق کاربری اراضی شهری 2
16 محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت (613) 8
17 آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانه‌ها 2
18 الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116) 4
19 تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421) 7
20 معماری زمینه گرا در بافت ها 16 ساعت (115) 4
21 بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516) 16
22 عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418) 5
23 روشهای تولید صنعتی ساختمان 16 ساعت (318) تشکیل شد
24 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) تشکیل شد
25 اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114) 3
26 مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322) 5
27 تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها2-16ساعت(417) 11
28 آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت تشکیل شد
29 تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413) 23
30 روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319) تشکیل شد
31 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314) تشکیل شد
32 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311) تشکیل شد
33 روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317) 19
34 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113) تشکیل شد
35 انطباق شهری ساختمان ها 16 ساعت (212) 4
36 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) تکمیل شد
37 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) تکمیل شد
38 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) تکمیل شد
39 ETABS (دوره غیر مصوب) 48 ساعت (هزینه دوره 270 هزارتومان است) 0
40 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) 10
41 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) 16
42 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314)  تکمیل شد
43 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311)  تشکیل شد
44 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) تکمیل شد
45 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812)  تکمیل شد
46 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816)  34
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631