آمار ثبت‌نامی دوره‌ها به روزانه و به صورت دستی به ‌روزرسانی خواهد شد.
1 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) تشکیل شد
2 مبحث17(بخش دوم)-اصول طراحی و نظارت و اجرای مشترکین عمده 36 ساعت  تشکیل شد
3 ساختمانهای هوشمند1- 16 ساعت (514) تشکیل شد
4 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) تشکیل شد
5 تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 16 ساعت (517) تشکیل شد
6 سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  24 ساعت (324) 12
7 چیلر و برج های خنک کن 16 ساعت (419) 14
8 مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها 16 ساعت (416) 7
9 مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330) 1
10 اصول کنترل،بازرسی،تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی 16 ساعت (415) 8
11 طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD  24 ساعت(328) 1
12 سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329) 2
13 ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 ساعت (320) 5
14 سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی 24 ساعت (327) 3
15 انطباق کاربری اراضی شهری 2
16 محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت (613) 7
17 آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانه‌ها 2
18 الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116) 3
19 تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421) 8
20 معماری زمینه گرا در بافت ها 16 ساعت (115) 1
21 بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516) 8
22 عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418) 5
23 روشهای تولید صنعتی ساختمان 16 ساعت (318) 7
24 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) 9
25 اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114) 2
26 مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322) 2
27 تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها2-16ساعت(417) 11
28 آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت 33
29 تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413) 9
30 روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319) 2
31 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314) 27
32 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311) 26
33 روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317) 2
34 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113) 5
35 انطباق شهری ساختمان ها 16 ساعت (212) 1
36 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) 17
37 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) 17
38 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) 15
39 ETABS (دوره غیر مصوب) 48 ساعت (هزینه دوره 270 هزارتومان است) 1
40 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) 2
41 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) 0
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631