برنامه شش ماهه دوم سال 1397 دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

برای رشته‌هایی که تاریخ آنها گذشته بعد از رسیدن نفرات ثبت‌نامی به 15 نفر تاریخ کلاس مشخص خواهد شد

 

ردیف

نام دوره آموزشی

صلاحیت و رشته

تاریخ دوره

1

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

تشکیل شد

2

روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317)

نظارت 2 به 1 عمران

تشکیل شد

3

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 (417)

2 به 1 مکانیک

تشکیل شد

4

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112)

3 به 2 معماری

تشکیل شد

5

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516)

2 به 1 برق

تشکیل شد

6

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  24 ساعت (324)

طراحی 3 به 2 عمران

تشکیل شد

7

تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله 24 ساعت (326)

طراحی 3 به 2 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

8

تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421)

2 به 1 مکانیک

تشکیل شد

9

الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116)

2 به 1 معماری

6 و 1397/10/7

10

ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 ساعت (320(

طراحی 3 به 2 عمران

8 و 1397/9/9

11

عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418)

2 به 1 مکانیک

تشکیل شد

12

محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت(613)

2 به 1 نقشه برداری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

14

آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت (سری اول) تکمیل شده است. جهت ثبت نام در سری بعد به ردیف 41 مراجعه فرمایید.

3به2و2به1 نظارت عمران

24و25/8/97

15

مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113)

3 به 2 معماری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

16

قالب بندی و قالب برداری 16 ساعت (313)

نظارت 3 به 2 عمران

1و2/9/97

17

اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114)

2 به 1 معماری

1و2/9/97

18

آسانسور و پله برقی 16 ساعت

3 به 2 برق

8و9/9/97

19

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111)

3 به 2 معماری

8و9/9/97

20

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330)

طراحی 2 به 1 عمران

14و15و16/9/97

21

معماری زمینه گرا در بافت ها 16 ساعت (115)

2 به 1 معماری

15و16/9/97

22

اصول حرفه ای،خدمات مهندسی،مدیریت،ایمنی و کیفیت 16 ساعت (312)

نظارت 3 به 2 عمران

22و23/9/97

23

انطباق شهری ساختمان ها 16 ساعت (212)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

22و23/9/97

24

سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329(

طراحی 2 به 1 عمران

28و29و30/9/97

25

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413)

3 به 2 مکانیک  و مجریان گاز

29و30/9/97

26

سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327)

طراحی 2 به 1 عمران

5و6و7/10/97

27

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322)

طراحی 3 به 2 عمران

5و6و7/10/97

28

بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 16 ساعت (316)

نظارت 2 به 1 عمران

13و14/10/97

29

ساختمانهای هوشمند2- 16 ساعت (515)

2 به 1 برق

13و14/10/97

30

روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319)

نظارت 2 به 1 عمران

20و21/10/97

31

انطباق کاربری اراضی شهری 16 ساعت (213)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

27و28/10/97

32

تاسیسات گرمائی،سرمایی،تعویض هوا و تهویه مطبوع 16 ساعت (411)

3 به 2 مکانیک  

27و28/10/97

33

طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD 24 ساعت (328)

طراحی 2 به 1 عمران

3و4و5/11/97

34

چیلر و برج های خنک کن 16 ساعت (419)

2 به 1 مکانیک

4و5/11/97

35

تاسیسات بهداشتی 16 ساعت (412)

3 به 2 مکانیک  

11و12/11/97

36

اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

10و11و12/11/97

37

اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

17و18و19/11/97

38

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

24و25و26/11/97

39 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) سری دوم اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

40

آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانه‌ها

مهندسین مکانیک

25و26/11/97

41 آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت (سری دوم) 3به2و2به1 نظارت عمران 6 و 1397/10/7

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631