دانلود تقویم آموزشی به صورت فایل PDF


برنامه شش ماهه اول سال 1396 دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

برای رشته‌هایی که تاریخ آنها گذشته بعد از رسیدن نفرات ثبت‌نامی به 15 نفر تاریخ کلاس مشخص خواهد شد

 

ردیف

نام دوره آموزشی

صلاحیت و رشته

تاریخ دوره

1

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

2

تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421)

2 به 1 مکانیک

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

3

مبحث17(بخش دوم)-گاز دو پوندی

مهندسین مکانیک پایه1 اصلی

واجد شرایط لازم

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

4

الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116)

2 به 1 معماری

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

5

تحلیل دینامیکی در اثر بادوزلزله 24 ساعت (326)

طراحی 3 به 2 عمران

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

6

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516)

2 به 1 برق

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

7

انطباق کاربری اراضی شهری 16 ساعت (213)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

8

محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت(613)

2 به 1 نقشه برداری

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

9

روشهای تولید صنعتی ساختمان 16 ساعت (318)

نظارت 2 به 1 عمران

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

10

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است. برای ثبت نام سری دوم از ردیف 33 استفاده نمایید.

3 به 2 معماری

کلاس تشکیل شد.

11

اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114)

2 به 1 معماری

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

12

تاسیسات بهداشتی 16 ساعت (412)

3 به 2 مکانیک

12 و 96/5/13

13

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 (417)

2 به 1 مکانیک

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

14

آسانسور و پله برقی 16 ساعت (511) ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است. برای ثبت نام سری دوم از ردیف 34 استفاده نمایید.

3 به 2 برق

تشکیل شد

15

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322)

طراحی 3 به 2 عمران

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

16

طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD 24 ساعت (328)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد
17

تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 16 ساعت (411)

3 به 2 مکانیک

2 و 96/6/3

18

سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327)

طراحی 2 به 1 عمران

4و5 و 96/5/6

19

مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314)  ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است. برای ثبت نام سری دوم از ردیف 37 استفاده نمایید.

نظارت 3 به 2 عمران

5 و 96/5/6

20

روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319)

نظارت 2 به 1 عمران

12 و 96/5/13

21

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112)
ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است. برای ثبت نام سری دوم از ردیف 35 استفاده نمایید.

3 به 2 معماری

12 و 96/5/13

22

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413)

3 به 2 مکانیک  و مجریان گاز

19 و 96/5/20

23

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311)

نظارت 3 به 2 عمران

19 و 96/5/20

24

روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317)

نظارت 2 به 1 عمران

26 و 96/5/27

25

چیلر و برجهای خنک کن 16 ساعت (419)

2 به 1 مکانیک

26 و 96/5/27

26

مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113)
ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است. برای ثبت نام سری دوم از ردیف 36 استفاده نمایید.

3 به 2 معماری

2 و 96/6/3

27

عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418)

2 به 1 مکانیک

2 و 96/6/3

28

اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

8و9 و 96/6/10

29

اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

15و16 و 96/6/17

30

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

22و23 و 96/6/24

31

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

29و30 و 96/6/31

32 آشنایی با جوش و فرآیند جوشکاری در ساختمان 16 ساعت نظارت 3 به 2 و 2 به 1 عمران
16 و 96/6/17
33 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) 3 به 2 معماری با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد
34 آسانسور و پله برقی 16 ساعت (511)
3 به 2 برق 26 و 96/5/27
35 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) 3 به 2 معماری با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد
36 مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113) 3 به 2 معماری با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد
37 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314) نظارت 3 به 2 عمران با رسیدن تعداد به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631