برنامه شش ماهه اول سال 1397 دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

برای رشته‌هایی که تاریخ آنها گذشته بعد از رسیدن نفرات ثبت‌نامی به 15 نفر تاریخ کلاس مشخص خواهد شد

 

ردیف

نام دوره آموزشی

صلاحیت و رشته

تاریخ دوره

1

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

تشکیل شد

2

مبحث17(بخش دوم)-اصول طراحی و نظارت و اجرای مشترکین عمده 36 ساعت

مهندسین مکانیک پایه1 اصلی

واجد شرایط لازم

تشکیل شد

3

ساختمانهای هوشمند1- 16 ساعت (514)

3 به 2 برق

تشکیل شد

4

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112)

3 به 2 معماری

تشکیل شد

5

تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 16 ساعت (517)

2 به 1 برق

تشکیل شد

6

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  24 ساعت (324)

طراحی 3 به 2 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

7

چیلر و برجهای خنک کن 16 ساعت (419)

2 به 1 مکانیک

1397/5/26 و 25

8

مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها 16 ساعت (416)

3 به 2 مکانیک  

تشکیل شد

9

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی 24 ساعت (330)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

10

اصول کنترل،بازرسی،تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی 16 ساعت (415)

3 به 2 مکانیک  

تشکیل شد

11

طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD 24 ساعت (328)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

12

سیستم های مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329(

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

13

ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن 24 ساعت (320(

طراحی 3 به 2 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

14

سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327)

طراحی 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

15

انطباق کاربری اراضی شهری 16 ساعت (213)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

16

محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی 16 ساعت(613)

2 به 1 نقشه برداری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

17

آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانه‌ها 24 ساعت

کلیه مهندسین مکانیک

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

18

الزامات هماهنگی،مدیریت و اجرای ساختمان 16 ساعت (116)

2 به 1 معماری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

19

تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهای معمولی 16 ساعت (421)

2 به 1 مکانیک

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

20

معماری زمینه گرا در بافت ها 16 ساعت (115)

2 به 1 معماری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

21

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها2- 16 ساعت (516)

2 به 1 برق

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

22

عایق بندی صوتی و حراراتی و سیستم های اطفای حریق 16 ساعت (418)

2 به 1 مکانیک

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

23

روشهای تولید صنعتی ساختمان 16 ساعت (318)

نظارت 2 به 1 عمران

تشکیل شد

24

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111)

3 به 2 معماری

تشکیل شد

25

اصول و مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه 16 ساعت (114)

2 به 1 معماری

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

26

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای 24 ساعت (322)

طراحی 3 به 2 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

27

تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها2 (417)

2 به 1 مکانیک

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

28

آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش 16 ساعت

3به2و2به1 نظارت عمران

تشکیل شد

29

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها 16 ساعت (413)

3 به 2 مکانیک  و مجریان گاز

1 و 1397/6/2

30

روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 16 ساعت (319)

نظارت 2 به 1 عمران

25و26/5/97

31

مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314)

نظارت 3 به 2 عمران

تشکیل شد

32

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311)

نظارت 3 به 2 عمران

تشکیل شد

33

روشهای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 16 ساعت (317)

نظارت 2 به 1 عمران

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

34

مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 16 ساعت (113)

3 به 2 معماری

25و26/5/97

35

انطباق شهری ساختمان ها 16 ساعت (212)

3 به 2 و 2 به 1 شهرسازی

با رسیدن به حد نصاب متعاقبا اعلام خواهد شد.

36

اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

31/5و1و2/6/97

37

اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812)

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

14و15و16/6/97

38

آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816)
ظرفیت تکمیل است. برای ثبت‌نام به ردیف 44 مراجعه و در سری دوم کلاس ثبت نام فرمایید

اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

21و22و23/6/97

39

ETABS (دوره غیر مصوب) 48 ساعت (هزینه دوره 270 هزارتومان است)

کلیه مهندسین عمران

متعاقباً اعلام می گردد.

40  معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان 16 ساعت (112) 3 به 2 معماری متعاقباً اعلام می گردد.
41 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری متعاقباً اعلام می گردد.
42 جرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری 1و97/6/2
43 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری 14و15و97/6/16
44 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری متعاقباً اعلام می گردد.
45 مصالح و فن آوریهای نوین ساخت 16 ساعت (314) نظارت 3 به 2 عمران 1397/5/25و26
46 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 16 ساعت (311) نظارت 3 به 2 عمران تشکیل شد

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631