مدیریت > رئیس دانشکده

ریاست دانشکده

 نام:  محمد ملکی

مرتبه علمی:  دانشیار عمران

ایمیل:  maleki@basu.ac.ir

وبسایت: http://profs.basu.ac.ir/m-maleki/

تلفن:  38292630-081

فاکس:  38292631-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161

 

   
  اینجانب شروع سالتحصیلی جدید را به محضر اساتید فرهیخته، دانشجویان عزیز و گرانقدر و کارکنان ارجمند دانشکده مهندسی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال سلامتی و توفیق روز افزون همگان را خواستارم.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631