سمینارها

1397/04/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آن...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آنالیز عددی...
1397/04/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاش...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دند...
1397/03/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر انصاری با عنوان «برآورد سرعت سط...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر انصاری با عنوان «برآورد سرعت سطحی جریان ...
1397/03/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتا...
1397/02/15
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد سلیمانی با عنوان «رهگیری حداکث...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد سلیمانی با عنوان «رهگیری حداکثر توان در...
1396/12/16
رساله دکتری مهندس سجاد قلی‌پور با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی و عددی...
رساله دکتری مهندس سجاد قلی‌پور با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی و عددی عمل...
1396/12/15
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید پارسا با عنوان «بررسی قابلیت ج...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید پارسا با عنوان «بررسی قابلیت جذب انرژی ...
1396/12/15
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اسدی با عنوان «بررسی پارامترها...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اسدی با عنوان «بررسی پارامترهای مکانیک ...
1396/12/13
سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی السعدی با عنوان «ترکیب سرویس‏ها د...
عنوان: ترکیب سرویس‏ها در محاسبات ابریاستاد راهنما: دکتر مهدی سخایی/ دکتر محم...
1396/12/08
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مبین صالحی با عنوان «تعیین ضرایب شد...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مبین صالحی با عنوان «تعیین ضرایب شدت تنش ناش...
1396/12/07
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارایی الگوری...
1396/12/07
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی سازی ی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی سازی یک مکانیزم...
1396/12/07
پایان نامه کارشناسی ارشد خان نرگس رضایی با عنوان «ارائه يک روش کن...
پایان نامه کارشناسی ارشد خان نرگس رضایی با عنوان «ارائه يک روش کنترل پذيرش...
1396/12/07
رساله دکتری مهندس امیر سالارپور با عنوان «تعامل مکانی انسان-ربات ...
رساله دکتری مهندس امیر سالارپور با عنوان «تعامل مکانی انسان-ربات و برنامه&...
1396/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبن...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر افسر با عنوان «حل مساله زمانبندی چندعام...
1396/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصوی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اکبر مقیمیان با عنوان «بازیابی تصویر مبتنی ب...
1396/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان مرادی مرام با عنوان «مدلسازی ترمودینام...
1396/11/21
پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برا...
پایان انمه کارشناسی ارش آقای شایان احمدی با عنوان «ارائه روشی برای تولید م...
1396/11/21
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌ه...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سینا افشار با عنوان «طرّاحی سیستم‌های ا...
1396/11/18
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کن...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631