سمینارها

1397/04/30
پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک...
پایان نامه دکتری آقای رضا حسینی با عنوان «بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با...
1397/04/26
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قنبری با عنوان «محاسبه بهینه ض...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی قنبری با عنوان «محاسبه بهینه ضرایب معاد...
1397/04/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانمصبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گی...
پپایان نامه کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «اندازه­گیری ...
1397/04/24
ایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه شمسی با عنوان «مطالعه تحلیلی جریان در...
1397/04/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفت...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه چهارمحالی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی...
1397/04/12
پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از با...
پایان نامه آقای جواد زلقی با عنوان «تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به...
1397/04/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آن...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسین ولایت پرورده با عنوان «آنالیز عددی...
1397/04/02
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاش...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رحیم نعیمی با عنوان « آنالیز ارتعاشی پمپ دند...
1397/03/23
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر انصاری با عنوان «برآورد سرعت سط...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر انصاری با عنوان «برآورد سرعت سطحی جریان ...
1397/03/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «مطالعه‎ی تجربی رفتا...
1397/02/15
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد سلیمانی با عنوان «رهگیری حداکث...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد سلیمانی با عنوان «رهگیری حداکثر توان در...
1396/12/16
رساله دکتری مهندس سجاد قلی‌پور با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی و عددی...
رساله دکتری مهندس سجاد قلی‌پور با عنوان «مطالعه آزمایشگاهی و عددی عمل...
1396/12/15
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید پارسا با عنوان «بررسی قابلیت ج...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید پارسا با عنوان «بررسی قابلیت جذب انرژی ...
1396/12/15
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اسدی با عنوان «بررسی پارامترها...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اسدی با عنوان «بررسی پارامترهای مکانیک ...
1396/12/13
سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی السعدی با عنوان «ترکیب سرویس‏ها د...
عنوان: ترکیب سرویس‏ها در محاسبات ابریاستاد راهنما: دکتر مهدی سخایی/ دکتر محم...
1396/12/08
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مبین صالحی با عنوان «تعیین ضرایب شد...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مبین صالحی با عنوان «تعیین ضرایب شدت تنش ناش...
1396/12/07
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سجادیان با عنوان «ارتقاء کارایی الگوری...
1396/12/07
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی سازی ی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی سازی یک مکانیزم...
1396/12/07
پایان نامه کارشناسی ارشد خان نرگس رضایی با عنوان «ارائه يک روش کن...
پایان نامه کارشناسی ارشد خان نرگس رضایی با عنوان «ارائه يک روش کنترل پذيرش...
1396/12/07
رساله دکتری مهندس امیر سالارپور با عنوان «تعامل مکانی انسان-ربات ...
رساله دکتری مهندس امیر سالارپور با عنوان «تعامل مکانی انسان-ربات و برنامه&...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631