سمینارها

1395/12/22
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس نعمتی فرد با عنوان «استخراج اط...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس نعمتی فرد با عنوان «استخراج اطلاعات از ...
1395/11/20
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسن داعی با عنوان «ارائه یک رو...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسن داعی با عنوان «ارائه یک روش تجمیع ف...
1395/11/20
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آزاد شکرالهی با عنوان «ارتقا عملکرد...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آزاد شکرالهی با عنوان «ارتقا عملکرد الگوریتم...
1395/11/20
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم فاضل نجف آبادی با عنوان «ارتقا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم فاضل نجف آبادی با عنوان «ارتقا کارایی د...
1395/11/19
دفاع از اولین رساله دکتری رشته تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا توس...
دفاع از اولین رساله دکتری رشته تبدیل انرژی دانشگاه بوعلی سینا توسط مهندس احسان خ...
1395/11/19
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیما ملکی با عنوان «بهبود مکانیزم م...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیما ملکی با عنوان «بهبود مکانیزم مدیریت جدو...
1395/11/19
رساله دکتری آقای مهندس حسین خزاعلی با عنوان «شکل‌دهی نموی ورقی گر...
رساله دکتری آقای مهندس حسین خزاعلی با عنوان «شکل‌دهی نموی ورقی گرم دو...
1395/11/16
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد علایی نیا با عنوان «مطالعه تأث...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد علایی نیا با عنوان «مطالعه تأثیر فرآیند...
1395/11/16
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن نژاد با عنوان «تحلیل عددی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن نژاد با عنوان «تحلیل عددی جریان و ...
1395/11/16
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد رزم آرا با عنوان «طراحی، ساخ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد رزم آرا با عنوان «طراحی، ساخت و ارزیا...
1395/11/16
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان «نظرکاوی جن...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان «نظرکاوی جنبه‌گ...
1395/11/12
پایان نامه کارشناشسی ارشد اقای بهزاد عیوضی با عنوان «مدیریت و کنت...
پایان نامه کارشناشسی ارشد اقای بهزاد عیوضی با عنوان «مدیریت و کنترل شبکه ه...
1395/11/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیاوش بابانوری با عنوان «ردیابی نقط...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیاوش بابانوری با عنوان «ردیابی نقطه حداکثر ...
1395/11/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد عبدی با عنوان «طراحی آشکارساز...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد عبدی با عنوان «طراحی آشکارساز خطا جهت ...
1395/11/12
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید عیوضی کهنمویی با عنوان «بهبود ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید عیوضی کهنمویی با عنوان «بهبود مکان¬...
1395/11/12
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آرزو عربی با عنوان «مطالعه تأثیر فر...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آرزو عربی با عنوان «مطالعه تأثیر فرآیند کوبش...
1395/11/11
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «تاثیر مطالعه¬...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «تاثیر مطالعه¬ی روش...
1395/11/11
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پرچمی افرا با عنوان «مدلسازی و ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پرچمی افرا با عنوان «مدلسازی و حل مسئله ...
1395/11/11
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بیات تلهخ‌جردی با عنوان «بررسی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بیات تلهخ‌جردی با عنوان «بررسی اثر...
1395/11/10
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کمالوندی با عنوان «بهینه‌‌ساز...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه کمالوندی با عنوان «بهینه‌‌سا...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631