معاونتها > معاونت پژوهشی

نام:  مسعود مکارچیان

مرتبه علمی:  استادیار عمران- ژئوتکنیک

ایمیل:  Makarchian@yahoo.com

وب سایت:   http://profs.basu.ac.ir/makarchian

تلفن:  38292638-081

فاکس:  38292631-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631