برای دریافت آخرین اخبار در مورد اعتبار نشریات می‌توانید مستقیماً به سایت وزارتخانه رفته و لیست نشریات را استخراج نمائید:

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx


http://journals.msrt.ir

همچنین فایلهای زیر نیز که در تاریخ 30/2/94 آپدیت شده‌اند تا قبل از انتشار نسخه جدیدتری از آنها دارای اعتبار می‌باشند.

 

 ·    ISI-(JCR)-2012
 

·    jcr-impact-factors-list-2013

 

·    ISI-(JCR)-2014

·  لیست مجلات ISI 2012 به همراه ضریب تاثیر
 

·    لیست کامل مجلات ISI 2012 

·       فهرست نشریات معتبر وزارت علوم تا اسفند 1394

·        فهرست نشریات لغو اعتبار شده (شهریور 94)

·        نشریات نامعتبر و نشريات جعلي خارجی

·   لیست مجلات Scopus 2012 

لیست مجلات Scopus 2013

لیست مجلات Scopus 2014 

لیست مجلات  Scopus 2015
 

·        پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 
 

·  لیست نشریات ISC به زبان فارسی
 

·   لیست نشریات ISC به زبان انگلیسی

 

·   لیست نشریات ISC به زبان عربی

·   لیست نشریات معتبر پزشکی 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631