ابقا دکتر اثنی عشری به عنوان مدیر گروه

ابقا دکتر اثنی عشری به عنوان مدیر گروه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر مهدی اثنی عشری طی حکمی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیر گروه عمران ابقا گردیدند.

جناب آقای دکتر مهدی اثنی عشری طی حکمی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیر گروه عمران ابقا گردیدند. دانشکده مهندسی برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خدای متعال مسئلت دارد.