آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ثبت نام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده اند می‌رساند آخرین مهلت غیرقابل تمدید ثبت نام روز چهارشنبه 13/11/95 می‌باشد. درخواست کنندگان الزاماً تا تاریخ مذکور باید ثبت‌نام نموده و در صورت رعایت نکردن مهلت قانونی کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده اند می‌رساند آخرین مهلت غیرقابل تمدید ثبت نام روز چهارشنبه 13/11/95 می‌باشد. درخواست کنندگان الزاماً تا تاریخ مذکور باید ثبت‌نام نموده و در صورت رعایت نکردن مهلت قانونی کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.