ارائه ایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی خانجانیان پاک با عنوان «تخمین الاستیسیته­‌ی قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی»

ارائه ایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی خانجانیان پاک با عنوان «تخمین الاستیسیته­‌ی قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه ایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی خانجانیان پاک با عنوان «تخمین الاستیسیته­‌ی قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی» با راهنمایی دکتر دکتر علیرضا حاتمی و دکتر علی دیهیمی در زمان : ۱3/۱1/۹۴ ساعت 10 صبح و مکان: سالن آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

ارائه ایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی خانجانیان پاک با عنوان «تخمین الاستیسیته­‌ی قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی» با راهنمایی دکتر دکتر علیرضا حاتمی و دکتر علی دیهیمی در زمان : ۱3/۱1/۹۴ ساعت 10 صبح و مکان: سالن آمفی تئاتر انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مهدی خانجانیان پاک