ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان بیات با عنوان "بررسی اثر رطوبت در از بین رفتن چسبندگی در تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با CFRP "

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان بیات با عنوان "بررسی اثر رطوبت در از بین رفتن چسبندگی در تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با CFRP "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان بیات با عنوان "بررسی اثر رطوبت در از بین رفتن چسبندگی در تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با CFRP " با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در زمان: 25/11/93 ساعت 13 و مکان: آمفی تئاتر مهندسی انجام شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان بیات با عنوان "بررسی اثر رطوبت در از بین رفتن چسبندگی در تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با CFRP " با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در زمان: 25/11/93 ساعت 13 و مکان: آمفی تئاتر مهندسی انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لین زیر مراجعه نمایید:


احسان بیات