ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا ولائی با عنوان « ارائه‌ی الگوریتم فراابتکاری برمبنای هارمونی سرچ جهت بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری- موازی با در نظر گرفتن تخصیص اجزا مازاد »

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا ولائی با عنوان « ارائه‌ی الگوریتم فراابتکاری برمبنای هارمونی سرچ جهت بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری- موازی با در نظر گرفتن تخصیص اجزا مازاد »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا ولائی با عنوان « ارائه‌ی الگوریتم فراابتکاری برمبنای هارمونی سرچ جهت بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری- موازی با در نظر گرفتن تخصیص اجزا مازاد » با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان:ساعت 31 مورخ 31 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا ولائی با عنوان « ارائه‌ی الگوریتم فراابتکاری برمبنای هارمونی سرچ جهت بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری- موازی با در نظر گرفتن تخصیص اجزا مازاد » با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان:ساعت 31 مورخ 31 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت مطالعه چکیده روی لینک زیر کلیک نمائید:محمدرضا ولائی