ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای حسین بیاتی با عنوان «حفاظت بهینه شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از محدود کننده های جریان خطا»

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای حسین بیاتی با عنوان «حفاظت بهینه شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از محدود کننده های جریان خطا»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای حسین بیاتی با عنوان «حفاظت بهینه شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از محدود کننده های جریان خطا» با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی در زمان : 17/۱1/۹۴ ساعت 19 و مکان: سالن آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط اقای حسین بیاتی با عنوان «حفاظت بهینه شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از  محدود کننده های جریان خطا» با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی در زمان : 17/۱1/۹۴ ساعت 19 و مکان: سالن آمفی تئاتر انجام خواهد شد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

حسین بیاتی