ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رضا مرادی با عنوان «بهینه¬سازی عملکرد نیروگاه‌های تولید پراکنده با در نظر گرفتن اهداف تکنیکی و اقتصادی »

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رضا مرادی با عنوان «بهینه¬سازی عملکرد نیروگاه‌های تولید پراکنده با در نظر گرفتن اهداف تکنیکی و اقتصادی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رضا مرادی با عنوان «بهینه‌سازی عملکرد نیروگاه‌های تولید پراکنده با در نظر گرفتن اهداف تکنیکی و اقتصادی » با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در 11/11/۹۴ ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رضا مرادی با عنوان «بهینه‌سازی عملکرد نیروگاه‌های تولید پراکنده با در نظر گرفتن اهداف تکنیکی و اقتصادی » با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در 11/11/۹۴    ساعت  9 صبح برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:

 

رضا مرادی