ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مصطفی افشار با عنوان «تعیین مکان، اندازه و نوع ایستگاه¬های شارژ خودروهای برقی با در نظر گرفتن رفتار ترافیکی خودروها»

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مصطفی افشار با عنوان «تعیین مکان، اندازه و نوع ایستگاه¬های شارژ خودروهای برقی با در نظر گرفتن رفتار ترافیکی خودروها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مصطفی افشار با عنوان «تعیین مکان، اندازه و نوع ایستگاه¬های شارژ خودروهای برقی با در نظر گرفتن رفتار ترافیکی خودروها» با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی در زمان : ۱7/۱1/۹۴ ساعت 18 صبح و مکان: سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مصطفی افشار با عنوان «تعیین مکان، اندازه و نوع ایستگاه¬های شارژ خودروهای برقی با در نظر گرفتن رفتار ترافیکی خودروها» با راهنمایی دکتر محمدرضا طوسی در زمان : ۱7/۱1/۹۴ ساعت 18 صبح و مکان: سالن آمفی تئاتر برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مصطفی افشار