ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز حیدری زبردست با عنوان "مطالعه خواص کامپوزیت‌ای زمینه مس تقویت شده با ذرات سرامیکی"

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز حیدری زبردست با عنوان "مطالعه خواص کامپوزیت‌ای زمینه مس تقویت شده با ذرات سرامیکی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز حیدری زبردست با عنوان "مطالعه خواص کامپوزیت‌های زمینه مس تقویت شده با ذرات سرامیکی" با راهنمایی دکتر شهاب کاظمی در زمان: سه شنبه 5/12/93 ساعت 9:30 و مکان: سمینار مواد دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهناز حیدری زبردست با عنوان "مطالعه خواص کامپوزیت‌های زمینه مس تقویت شده با ذرات سرامیکی" با راهنمایی دکتر شهاب کاظمی در زمان: سه شنبه 5/12/93 ساعت 9:30 و مکان: سمینار مواد دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


بهناز حیدری زبردست