ارائه پایان ناه کارشناسی ارشد آقای سعید تلیکانی با عنوان «بهینه سازی عملکرد ریزشبکه با منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی»

ارائه پایان ناه کارشناسی ارشد آقای سعید تلیکانی با عنوان «بهینه سازی عملکرد ریزشبکه با منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان ناه کارشناسی ارشد آقای سعید تلیکانی با عنوان «بهینه سازی عملکرد ریزشبکه با منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی» با راهنمایی دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان در زمان : ۱9/۱1/۹۴ ساعت 10 صبح و مکان: سمینار2 انجام خواهد شد.

ارائه پایان ناه کارشناسی ارشد آقای سعید تلیکانی با عنوان «بهینه سازی عملکرد ریزشبکه با منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی» با راهنمایی دکتر حمیدرضا رشیدی کنعان در زمان : ۱9/۱1/۹۴ ساعت 10 صبح و مکان: سمینار2 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتربه لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سعید تلیکانی