ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری آقای دکتر آرش فتاح الحسینی

ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری آقای دکتر آرش فتاح الحسینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر سید آرش فتاح الحسینی عضو محترم هیأت علمی گروه مواد، موفق به اخذ مرتبه دانشیاری گردید.

جناب آقای دکتر سید آرش فتاح الحسینی عضو محترم هیأت علمی گروه مواد، موفق به اخذ مرتبه دانشیاری گردید. دانشکده مهندسی برای ایشان که از اساتید با اخلاق و کوشا هستند، توفیق روزافزون مسئلت دارد.