آرشیو دیجیتال طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی

آرشیو دیجیتال طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طبق نامه پیوست که از وزارت راه و شهرسازی صادر گردیده است دسترسی عموم به آرشیو دیجیتال طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی فراهم گردیده است.

طبق نامه پیوست که از وزارت راه و شهرسازی صادر گردیده است دسترسی عموم به آرشیو دیجیتال طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی فراهم گردیده است. لطفاً جهت دسترسی به آدرس

 www.archive.mrud.ir مراجعه فرمایید.