آزاده دادفرین

آزاده دادفرین


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي عمران

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرايش مکانیک خاک وپی

 عنوان:

تاثير يخ زدن و آب شدن دوره اي در مقاومت خاک ماسه اي تثبيت شده با سيمان و مسلح به ضايعات الياف نخ تاير


استاد راهنما:

دكتر مهدی اثنی عشری

 

داوران:

دکتر مسعود مکارچیان

دکتر عباس قدیمی

 

نگارش:

آزاده دادفرین

 

زمان: یک شنبه 25 بهمن ماه 94 ، ساعت 14

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی

چكيده:

خاک طبیعی موجود در محل عملیات ساختمانی، همواره به­طور کامل برای تحمل سازه­ موردنظر مناسب نیست. در کنار ضعف ذاتی مقاومتی خاک، یکی از پدیده­های جوی که همه‌ساله خسارات شدیدی به سازه­های عمرانی وارد می­آورد، چرخه­های یخ زدن- آب شدن است. اين مشكل در مناطق سردسیر حائز اهمیت بوده و تورم ناشی از یخ زدن باعث افزایش حجم كل خاک و آب شدن یخ باعث افزایش تخلخل، درصد رطوبت و نهایتاً کاهش مقاومت خاک می‌شود. تاکنون روش‌های متنوعی جهت اصلاح خاک ابداع گردیده که ازجمله این روش‌ها می‌توان به تثبیت خاک با استفاده از افزودنی‌های مختلف و یا تسلیح خاک اشاره نمود. استفاده از مواد افزودنی شیمیایی همچون سیمان جهت تثبیت خاک و به کار بردن عناصر مسلح کننده مانند الیاف مجزا ازجمله تکنیک‌های شناخته‌شده در این راستاست.

در این تحقیق اثر تثبیت خاک با سیمان همزمان با تسلیح آن با الیاف، بر مقاومت خاک ماسه­ای که در معرض سیکل­های یخ زدن آب شدن قرار گرفته مطالعه شده است. جهت تحقق این هدف، مطالعات آزمایشگاهی با کمک آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده بر روی ترکیبات مختلف حاصل از اختلاط سیمان، الیاف و خاک صورت گرفت. الیاف مورداستفاده در تحقیق حاضر از ضایعات محصولات کارخانه‌های نخ تایر موسوم به DTY است. درصدهای 2، 4 و 6  برای سیمان و 0 ، 5/0 و 1 الیاف به طول‌های 5/0 ، 1 و 5/1 سانتی‌متر نسبت به وزن خاک خشک در ساخت نمونه‌ها استفاده شدند. نمونه­های استوانه­ای تک­محوری با گذشت زمان­های عمل­آوری 7 و 28 روز و اعمال 0، 1، 2 و 3 سیکل یخ زدن-آب شدن مورد آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده قرار گرفتند.

نتایج نشان می­دهد که عمل تثبیت خاک با سیمان توام با تسلیح آن تا میزان مشخصی از الیاف باعث بهبود مقاومت فشاری تک­محوری قبل و بعد از اعمال سیکل­های یخ زدن و آب شدن می‌شود که این میزان وابسته به درصد سیمان و دوره عمل‌آوری می‌باشد. همچنین افزودن سیمان در یک زمان عمل­آوری مشخص، باعث افزایش مقاومت فشاری محدودنشده قبل و بعد از اعمال سیکل، افزایش سختی، کاهش شکل‌پذیری و طاقت نمونه و شکست ترد به هنگام گسیختگی در خاک می‌گردد. همچنین افزودن الیاف تا حدودی ضعف‌های ناشی از تثبیت خاک همچون کاهش کرنش محور گسیختگی، مقاومت باقیمانده و طاقت مصالح را در شرایط قبل و بعد از یخ زدن و آب شدن بهبود می‌بخشد.


واژه­ های کلیدی: خاک ماسه­ای، تثبیت با سیمان، تسلیح با الیاف، سیکل یخ‌زدن و آب‌شدن، مقاومت فشاری محدود‌نشده


Abstract:

Natural soil in construction site is not always fully appropriate for bearing the structure. Freezing-thawing cycles, as well as natural weak resistance of the soil, are of main climate phenomena causing severe damage to civil structures all the years. This issue is almost of consideration in cold regions and swelling resulting from freezing causes increase in total volume of soil and thawing the ice leads to increase in porosity, moisture percentage and, in turn, reducing the soil strength. Human has tended to use lands with unsuitable engineering properties as a result of shortage of lands with suitable engineering properties. Various methods have been innovated to improve soil properties till now such as stabilizing the soil by adding different admixtures or reinforcing the soil. One of the known methods for stabilizing the soil is by chemical admixtures such as cement and reinforcing the soil with Fiber.

In this research, we studied the simultaneous effect of these modification methods on the strength of sandy soil, which is exposed to freezing-thawing cycles. To achieve this goals, unconfined compressive test were done on different combinations of soil with cement and fibers with different combination ratios. The fibers named DTY were resulted from the wastes of tire cord factory products. Samples in the study were fabricated by adding the cement with 2, 4 and 6 percent of the weight of the dry soil and fiber in length of 5, 10 and 15 mm with 0.5 and 1 percentage. Uniaxial cylindrical samples, after 7 and 28 days of curing and saturation and applying 0, 1, 2 and 3 freezing-thawing cycles, were exposed to unconfined compressive test.

Test results showed that soil stabilization with cement and reinforcing it with fibers could increase the uniaxial compressive strength before and after applying freezing-thawing cycles depended on the amount of fiber and cement. In all cases, adding 6% of cement to the soil showed more strength in compare with 2% and 4% cement samples. It was also increase in curing time would lead to increase in compressive strength of the samples. Taking curing time fixed, adding cement to soil would lead to increase of stiffness, reduce ductility and toughness of sample and brittle fracture during failure in soil. Adding fiber improves the weaknesses due to soil stabilization such as reduction of axial strain of failure, residual strength and material toughness before and after applying freeze-thaw cycles.

Key Words: Sandy Soil, Stabilization by Cement, Reinforcement with fiber, Freezing and Thawing Cycle, Unconfined Compressive Strength


اطلاعات شخصي

 

نام :  آزاده                                                                                                 شماره تماس :  09189271422

نام خانوادگي :  دادفرین                                                                            پست الکترونيکي : Azadehdadfarin@gmail.com

تاريخ تولد : 7/2/1368                                                                                      

 آدرس: کرمانشاه- شهرک شهید محرابی(چقامیرزا فاز2)- بلوار سما- کوچه چهارم- کدپستی: 6719433173

 

سوابق علمي و آموزشي

 

 تحصيلات :

 

مقطع

رشته

گرايش

دانشگاه

شروع

اتمام

كارشناسي

مهندسي عمران

عمران

رازی کرمانشاه

1386

1390

کارشناسي ارشد

مهندسي عمران

خاک و پی

بوعلی همدان

1392

1394

 

 

سوابق تحصيلي :

 

 • عضو انجمن علمي دانشكده
 • پروژه فولاد با استفاده از نرم افزار Sap
 • پروژه بتن با استفاده از نرم افزار Etabs                  
 • پروژه درس روسازی و راهسازی با استفاده از نرم افزار SDR-map                         
 • پروژه درس پی با استفاده از نرم افزار Plaxis                                          
 • پروژه كارآموزي در اداره راه و ترابری استان کرمانشاه
 • مقاله علمی پژوهشی پذیرفته شده در همایش توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
 • پروژه درس اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Matlab  
 • عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : بررسی مقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و تسلیح شده با ضایعات نخ تایر در سیکل های یخ زدگی ذوب شدن

 

دوره هاي آموزشي طي شده :

 

 • دوره آموزشی زبان انگلیسی به مدت 6سال- 1380 الی 1386
 • دوره راهنمای گردشگری Tour Guide -1390
 • دوره بازآموزی راهنمای طبیعت گردی- 1393
 • دوره باز آموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی-1393

مهارت ها و توانايي ها

 

مهارت هاي نرم افزاري

 

 • Word, Excel, PowerPoint )Office(
 • Auto cad, Sap, Etabs, SdMap, Matlab

زيان خارجي :

 

·         زبان انگليسي_ تسلط خوب به زبان ا نگليسي و توانايي و سابقه ترجمه متون انگليسي