آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان

آزمایشگاه ارزیابی کار و زمانآزمایشگاه ارزیابی کار و زمان


گروه آموزشی: مهندسی صنایع
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان
نام سرپرست: دکتر حمیدرضا دزفولیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: hrdezfoolian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: