آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)

آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترونیک (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر عباس رمضانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: a.ramazani@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس علی محمد ثنایی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
اسیلوسکوپ 100 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 100 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 100 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 100 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 30 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 30 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 30 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
اسیلوسکوپ 30 مگا هرتز GWInstek برق و الکترونیک  
سیگنال ژنراتور RF  مدل  GRG-450B GWInstek برق و الکترونیک تولید سیگنال فرکانس بالا تا 150 مگا هرتز و توانایی مدولاسیون AM سینوسی
سیگنال ژنراتور RF  مدل  GRG-450B GWInstek برق و الکترونیک تولید سیگنال فرکانس بالا تا 150 مگا هرتز و توانایی مدولاسیون AM سینوسی
سیگنال ژنراتور RF  مدل  GRG-450B GWInstek برق و الکترونیک تولید سیگنال فرکانس بالا تا 150 مگا هرتز و توانایی مدولاسیون AM سینوسی
سیگنال ژنراتور RF  مدل  GRG-450B GWInstek برق و الکترونیک تولید سیگنال فرکانس بالا تا 150 مگا هرتز و توانایی مدولاسیون AM سینوسی
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز GWInstek برق و الکترونیک دارای 6 نوع شکل موج خروجی ، ورودی VCF و خروجی TTL, CMOS ، فرکانس متر 150 MHz
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز GWInstek برق و الکترونیک دارای 6 نوع شکل موج خروجی ، ورودی VCF و خروجی TTL, CMOS ، فرکانس متر 150 MHz
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز GWInstek برق و الکترونیک دارای 6 نوع شکل موج خروجی ، ورودی VCF و خروجی TTL, CMOS ، فرکانس متر 150 MHz
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز GWInstek برق و الکترونیک دارای 6 نوع شکل موج خروجی ، ورودی VCF و خروجی TTL, CMOS ، فرکانس متر 150 MHz
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز GWInstek برق و الکترونیک دارای 6 نوع شکل موج خروجی ، ورودی VCF و خروجی TTL, CMOS ، فرکانس متر 150 MHz
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز GWInstek برق و الکترونیک دارای 6 نوع شکل موج خروجی ، ورودی VCF و خروجی TTL, CMOS ، فرکانس متر 150 MHz
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت Megatek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
منبع تغذیه 30 ولت GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال رومیزی  GWInstek برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال رومیزی  GWInstek برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
مولتی متر دیجیتال GWInstek برق و الکترونیک  
آر­ال­سی­ متر دیجیتال قابل برنامه­ریزی Hameg برق و الکترونیک اندازه گیری مقاومت، سلف و خازن قابل برنامه ریزی
Programmable RF-Synthesizer Hameg برق و الکترونیک تولید سیگنال (سینتی سایزر)