آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگآزمایشگاه الکترونیک آنالوگ


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
نام سرپرست: دکتر عباس رمضانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: a.ramazani@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس زهرا نصیری مهد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: