آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتیآزمایشگاه الکترونیک صنعتی


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
نام سرپرست: دکتر محمد مهدی شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: