آزمایشگاه الکترونیک 1 ، مدار و اندازه‌گیری

آزمایشگاه الکترونیک 1 ، مدار و اندازه‌گیریآزمایشگاه الکترونیک 1 ، مدار و اندازه‌گیری


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترونیک 1 ، مدار و اندازه‌گیری
نام سرپرست: مهندس سید رضا سبزپوشان
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 263
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

خدمات آموزشی به گروه مهندسی برق

1- اسلیسکوپ دو کاناله
2- فانکشن ژنراتور 1 MHz
3- منبع تغذیه 30V 3A