آزمایشگاه الکترونیک 3

آزمایشگاه الکترونیک 3آزمایشگاه الکترونیک 3


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترونیک 3
نام سرپرست: -
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 435
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس زهرا نصیری مهد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
ظرفیت : 6 گروه دو نفره


1

ارائه خدمات آموزشی

2

در اختیار قرار دادن تجهیزات برای انجام پایان نامه و پروژه­های عملی دانشجویان در زمینه الکترونیکفهرست آزمایشها

آزمایش1   اندازه گیری برخی از مشخصه های اصلی تقویت کننده های عملیاتی

آزمایش2   کاربردهای تقویت­کننده­های عملیاتی (1)

آزمایش3   کاربردهای تقویت­کننده­های عملیاتی (2)

آزمایش4   نوسان‌ساز پل وین

آزمایش5   نوسان سازهای تغییر فاز

آزمایش6   نوسان ساز کولپیتس

آزمایش6   نوسان ساز کریستالی

آزمایش7    پاسخ فرکانس­بالای تقویت­کننده­های BJT

 

RF

اسیلوسکوپ     GOS-630FC

اسیلوسکوپ     GOS-6103C

فانکشن ژنراتور GFG-8216A

منبع تغذیه GPS-2303

مولتی متر دیجیتال رومیزی    GDM8245

مولتی متر دیجیتال دستی  GDM-451


ال سی آر متر دیجیتال  LCR-816