آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق

آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیقآزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق


گروه آموزشی: صنایع
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق
نام سرپرست: حمیدرضا دزفولیان
مرتبه علمی: مربی
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک: hrdezfoolian@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: ارائه خدمات آموزشی در زمینه آشنایی با وسائل، و روشهای اندازه‌گیری ابعادی دقیق

null