آزمایشگاه تحقیقاتی بتن (آموزشی و پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی بتن (آموزشی و پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی بتن (آموزشی و پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی بتن (آموزشی و پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر محمود نیلی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی: 213
پست الکترونیک: nili@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس شهرام احمدی - آقای علی نظری
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

علاوه بر ارائه خدمات اموزشی در زمینه های سیمان و سنگدانه و بتن آزمایشهای ویژه ای در تکنولوژی بتن ارائه می گردد که عبارتند از:
1- طراحی مخلوط بتن با دوام در مقابل یخبندان
2- طراحی مخلوط بتن غلتکی ویژه روسازی در مناطق سردسیر
3- طراحی بتن علتکی سدسازی
4- بهینه سازی مخلوط بتن پلاستیک در پرده های آب بند سد ها
5- مطالعه کاربرد پوزولان طبیعی منطقه در بتن های حجیم
6- آزمایش تعین دوام بتن در مقابل سیکل های یخبندان و آب شدن (انجام این آزمایش برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته است)
7- آزمایش غیرمخرب تعین مقاومت فشاری بتن با روش التراسونیک
8- آزمایش غیرمخرب تعین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن برای بررسی وجود ترک های داخلی
9- آزمایش تعین مدول الاستیسیته استاتیکی
10- آزمایش جمع شدگی بتن
11- نگهداری بتن در شرایط متفاوت حرارت(تا65+ درجه سلسیوس) و رطوبت کنترل شده به منظور بررسی رفتار بتن در شرایط اقلیم متفاوت و انجام آزمایش واکنش سیلیسی قلیایی
12- آزمایش سلامت سنگدانه ها در مقابل عوامل جوی
13- آزمایش مقاومت خمشی بتن
14- آزمایش تعین رژیم آزاد سازی حرارت بتن های مختلف در شرایط آدیاباتیک و پیش بینی محل درزهای انقطاع از طریق نرم افزار 4C Temp&Stress
15- آزمایش تعین میزان پوشش بتن روی آرماتور و تخمین قطر و محل آرماتور Cover Master
16- آزمایش تخمین مقاومت فشاری بتن در سنین اولیه و نهایی به کمک Coma Meter
17- آزمایش تعین عمق کربناسیون
18- آزمایش ضربه
19- آزمایش نفوذ پذیری

 

تجهیزات اصلی :

 

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
جک هیدرولیکی 2000 کیلو نیوتن Comperssion and Flextural test ADR 2000 KN خواص مکانیکی تعیین مقاومت فشاری و خمشی
اندازه گیری نفوذ پذیری بتن permeability test   خواص مکانیکی تعیین میزان نفوذ پذیری بتن
دستگاه آرماتور یاب     خواص مکانیکی اندازه گیری مسیر و سایز آرماتور مدفون در بتن خشک شده
چکش اشمیتز     خواص مکانیکی تنعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده
دستگاه ذوب و انجماد متوالی بتن   Hombold خواص مکانیکی اندازه گیری استحکام بتن سخت شده در مقابل یخبندان در سیکل ذوب و انجماد
دستگاه التراسونیک     خواص مکانیکی اندازه گیری مقاومت بتن سخت شده و شناسایی ترکهای سطحی و عمقی توسط امواج التراسونیک
اندازه گیری نفوذ پذیری سطحی بتن     خواص مکانیکی تعیین میزان نفوذ پذیری بتن
دستگاه تعیین مدول الاستیسیته و دینامیکی بتن   ELE خواص مکانیکی تعیین مدول الاستیسته بتن سخت شده

 

 

 

 

 

دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری بتن سخت شده تحت فشار

دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری سطحی بتن سخت شده تحت فشار

دستگاه جک بتن شکن 1500KN

دستگاه ذوب و انجماد متوالی بتن: اندازه‌گیری میزان بتن سخت شده در مقابل یخبندان و سیکل های ذوب و انجماد