آزمایشگاه تحقیقاتی بتن و مواد سازه‌ای

آزمایشگاه تحقیقاتی بتن و مواد سازه‌ایآزمایشگاه تحقیقاتی بتن و مواد سازه‌ای


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی بتن و مواد سازه‌ای
نام سرپرست: دکتر محمود نیلی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 213
پست الکترونیک: nili36@yahoo.co.uk
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس شهرام احمدی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: علاوه بر ارائه خدمات اموزشي در زمينه هاي سيمان و سنگدانه و بتن آزمايشهاي ويژه اي در تكنولوژي بتن ارائه مي گردد كه عبارتند از:
1- طراحي مخلوط بتن با دوام در مقابل يخبندان
2- طراحي مخلوط بتن غلتكي ويژه روسازي در مناطق سردسير
3- طراحي بتن علتكي سدسازي
4- بهينه سازي مخلوط بتن پلاستيك در پرده هاي آب بند سد ها
5- مطالعه كاربرد پوزولان طبيعي منطقه در بتن هاي حجيم
6- آزمايش تعين دوام بتن در مقابل سيكل هاي يخبندان و آب شدن (انجام اين آزمايش براي اولين بار در كشور صورت پذيرفته است)
7- آزمايش غيرمخرب تعين مقاومت فشاري بتن با روش التراسونيك
8- آزمايش غيرمخرب تعين مدول الاستيسيته ديناميكي بتن براي بررسي وجود ترك هاي داخلي
9- آزمايش تعين مدول الاستيسيته استاتيكي
10- آزمايش جمع شدگي بتن
11- نگهداري بتن در شرايط متفاوت حرارت(تا65+ درجه سلسيوس) و رطوبت كنترل شده به منظور بررسي رفتار بتن در شرايط اقليم متفاوت و انجام آزمايش واكنش سيليسي قليايي
12- آزمايش سلامت سنگدانه ها در مقابل عوامل جوي
13- آزمايش مقاومت خمشي بتن
14- آزمايش تعين رژيم آزاد سازي حرارت بتن هاي مختلف در شرايط آدياباتيك و پيش بيني محل درزهاي انقطاع از طريق نرم افزار 4C Temp&Stress
15- آزمايش تعين ميزان پوشش بتن روي آرماتور و تخمين قطر و محل آرماتور Cover Master
16- آزمايش تخمين مقاومت فشاري بتن در سنين اوليه و نهايي به كمك Coma Meter
17- آزمايش تعين عمق كربناسيون
18- آزمايش ضربه
19- آزمايش نفوذ پذيري

دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری بتن سخت شده تحت فشار

دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری سطحی بتن سخت شده تحت فشار

دستگاه جک بتن شکن 1500KN

دستگاه ذوب و انجماد متوالی بتن: اندازه‌گیری میزان بتن سخت شده در مقابل یخبندان و سیکل های ذوب و انجماد