آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک خاک

آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک خاکآزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک خاک


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک خاک
نام سرپرست: دکتر محمد ملکی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 204
پست الکترونیک: maleki.maleki@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این آزمایشگاه با هدف بررسی و شناسائی رفتار مصالح زمین تحت بارگذاری های سیکلی و بخصوص شبیه سازی اثرات زلزله بر خاکها و تعیین پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل های دینامیکی و اندرکنش خاک-سازه تاسیس شده است. علاوه بر این تجهیزات لازم جهت شناسائی رفتار خاکها در حالت غیر اشباع شامل دستگاه های سه محوری و صفحه فشار در این آزمایشگاه دایر است. جهت ارزیابی رفتار تابع زمان خاک ها به ویژه خزش یک دستگاه سه محوری تحت عنوان سه محوری خزش هم تدارک دیده شده است. تا کنون تعداد زیادی دانشجوی تحصیلات تکمیلی رساله خود را با انجام آزمایش ها در این آزمایشگاه به سرانجام رسانیده اند. مجموعه تجهیزات این آزمایشگاه آماده سرویس دهی به سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی است.