آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک

آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیکآزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک
نام سرپرست: دکتر داود نادری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی: 322
پست الکترونیک: d_naderi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تحلیل و طراحی ربات‌های  سری و موازی

تحلیل ربات‌ها در محیط‌های با وجود مانع

بهینه سازی مسیر رباتها

 

ربات آموزشی MA3000