آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های فیزیکی درمهندسی ژئوتکنیک (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر مسعود مکارچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 257
پست الکترونیک: makarchian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

· در این آزمایشگاه می‌توان صفحه مهاری، پی شمع تکی، گروه شمع، شمعهای پافیلی، شمعهای پیچوار (مارپیچ) را تحت کشش، فشار، و بارگذاری مورب و بار خروج از مرکز، مدلسازی نمود.

· اثر پدیده الکترواسمزی و تحکیم و کاهش اثر اصطکاک منفی و افزایش بار محوری را می‌توان مدلسازی نمود.

· دستگاه تحکیم هیدرولیکی (سلول رو) که می‌توان تحکیم مرحله‌ای و تحکیم تحت کرنش ثابت را انجام داد.

· بررسی اثر قوس‌زدگی خاک

· بررسی اثر ژئوتکستایل در خاکهای دولایه و سه لایه (در راه‌سازی)

 

 تجهیزات اصلی :

 

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
دستگاه تک محوره مقاومت فشاری Uniaxial Test Unconfined Comperssion strength MTM مواد ساخت آزما  ایران خواص مکانیکی آزمایش تک محوری (مقاومت فشاری محدود نشده) خاک، بررسی مواد مختلف تثبیت خاک رسی، آزمایش CBR، آزمایش مارشال آسفالت
دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته Advanced Hydroulic Consolidation   توسط دانشجویان ارشد دانشکده ایران خواص مکانیکی تحکیم هیدرولیکی خاک- انواع آزمایشهای نفوذپذیری خاک در جهات مختلف( 8 روش)- تحکیم مرحله ای- تحکیم پیوسته خاک رس
دستگاه قاب بارگذاری انواع پی در خاک ماسه ای Landing Frame Of Different Foundations in Sand Soil   توسط دانشجویان ارشد دانشکده ایران خواص مکانیکی مهاری- پی-شمع-گرده شمع- خاک مسلح-پی لبه دار-بارگذاری مایل با زاویه های مختلف بار فشاری و کششی
دستگاه قاب بارگذاری انواع پی در خاک ماسه ای Landing Frame Of Different Foundations in Sand Soil   توسط دانشجویان ارشد دانشکده ایران خواص مکانیکی اسپارکن- CPT - پی های مختلف- شمع- الکترواسمزی- تحکیم بزگ مقیاس خاک
دستگاه الکترواسمزی شمع ElectroOsmosis Araratusof Pile   توسط دانشجویان ارشد دانشکده ایران خواص مکانیکی اندازه گیری اصطکاک منفی شمع- اعمال الکترواسمزی بر شمع- تحکیم بزگ مقیاس- آزمایش های مختلف پی و شمع

 

 

دستگاه مدلسازی بارگذاری صفحه مهاری، تک شمع (ساده، پافیلی و شمع پیچوار) و گروه شمع تحت بارگذاری کششی و فشاری  و بارگذاری مایل و افقی

با استفاده از این دستگاه، انجام آزمایش‌های مربوط به صفحات مهاری، تک‌شمع و گروه شمع با شیوه‌ای جدید و بدون نقایص قبلی امکان‌پذیر است. مواردی که با دستگاه قابل انجام است شامل موارد ذیل است:

1. آزمایش بارگذاری صفحه مهاری‌های مختلف

2. آزمایش بارگذاری پی‌های مختلف با انواع بارگذاری مانند محوری( فشاری و کششی)، خروج از مرکز

2. آزمایش بارگذاری شمع تکی (شمع ساده -شمع پافیلی- شمع پیچوار و...) تحت انواع بارگذاری فشاری، کششی، مایل، افقی

3. آزمایش بارگذاری گروه شمع تحت انواع بارگذاری فوق‌الذکر

4. ازمایش بارگذاری پی و صفحه مسلح در خاک مسلح شده با انواع ژئوسنتتیک

5- آزمایش پی‌های لبه‌دار که در فنداسیون سازه‌های دریایی کاربرد دارد.

هر کدام از آزمایشهای فوق را در هر نوع خاک که لازم باشد، می‌توان انجام داد. این دستگاه قابلیت اعمال بار کششی و فشاری و مایل و افقی را دارد. سیستم اعمال بار این دستگاه به‌گونه‌ای است که می‌توان از انواع روشهای اعمال بار اعم از تنش کنترل یا کرنش کنترل استفاده کرد. نیروسنج (لودسل) 500 کیلو و 2500 کیلو حسب مورد نوع بارگذاری و جابجایی‌سنج‌های مختلف برای اندازه‌گیری حرکات قائم و افقی پی تحت بارگذاری مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 


 

آزمایش سی‌بی‌آر اصلاح شده بر روی سیستم روسازی مسلح و غیر‌مسلح

(دو یا چند لایه)

 

توانمندی‌ها

  1. آزمایش بارگذاری مدل روسازی دو یا چند لایه در دو حالت غیر مسلح یا مسلح شده با ژئوتکستایل
  2. ازمایش سوراخ شدگی لایه ژئوتکستایل

Compaction Pereameter

دستگاه آزمایش نفوذپذیری در قالب تراکم

 

توانمندی‌های دستگاه

  1. اندازه گیری ضریب نفوذپذیری خاک به روش هد ثابت یا متغیر
  2. اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری قبل و بعد از تراکم خاک
  3. اندازه گیری ضریب نفوذپذیری خاک مخلوط که حاوی دانه‌های درشت است.

 دستگاه آزمایش پی‌های عمیق (شمع) همراه با امکان برقراری جریان الکترواسمزی

یکی از پدیده‌های موجود در مهندسی ژئوتکنیک الکترواسمزی است که می‌تواند برای افزایش باربری خاکهای رسی، زهکشی، کاهش پدیده اصطکاک منفی در شمعها و افزایش باربری شمعها بة کار رود.. دستگاه حاضر جهت انجام انواع مدلسازی آزمایشگاهی به‌کار می‌رود:

1. آزمایش بررسی الکترواسمزی جهت کاهش اصطکاک منفی در شمع

2. آزمایش افزایش باربری شمع بر اثر پدیده الکترواسمزی

2. آزمایش بررسی اثر الکترواسمزی با ولتاژهای مختلف، مدت زمان تاثیر الکترواسمزی

3. آزمایش بررسی تاثیر فشارهای تحکیمی مختلف در باربری شمع

4. ازمایش اندازه‌گیری پارامترهای تحکیم خاک رس در مقیاس بزرگتر در مقایسه با آزمایش ادئومتر

5. آزمایش بارگذاری پی‌های مختلف در خاک رسی تحت شرایط مختلف

بارگذاری پی و صفحه مسلح در خاک مسلح شده با انواع ژئوسنتتیک

    ثبت داده‌ها با استفاده از دستگاه دیتالاگر مجهز به 16 کانال به‌طور اتوماتیک انجام می‌گیرد. حسب مورد نوع بارگذاری، جابجایی‌سنج‌های مختلف برای اندازه‌گیری جابجایی پی تحت شرایط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمایش‌ها می‌تواند تحت فشار معکوس نیز انجام پذیرد و میزان خروج آب از خاک رس توسط بورت اندازه‌گیری می‌شود.

دستگاه بارگذاری پی، شمع و ستون سنگی در خاک رس

  1. بارگذاری پیوسته به روش کنترل کرنش انواع شمع (تکی یا گروهی)
  2. بارگذاری پیوسته به روش کنترل کرنش ستون سنگی (تکی یا گروهی) همراه با تسلیح قائم یا افقی یا مرکب
  3. بارگذاری پیوسته به روش کنترل کرنش انواع مختلف پی