آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک خاک زیست محیطی (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر وحیدرضا اوحدی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
تلفن داخلی: 212
پست الکترونیک: v.ouhadi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس فریدون کرمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تجهیزات پایه :

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
سانتریفیوژ آلمانی خواص مکانیکی جدا کردن الکترولیت از سوسپانسیون 
محفظه مکش EIE خواص مکانیکی تعیین مکش خاک
هاروارد سینچر EIE خواص مکانیکی تعیین دانسیته خاک
شیکر بالن ارلن   خواص مکانیکی هم زدن نمونه های خاک
ترازوی دیجیتال   خواص مکانیکی توزین نمونه ها
آون 65 لیتری   خواص مکانیکی خشک کردن نمونه های خاک
آب مقطر گیری فارا الکترونیک خواص مکانیکی تهیه آب مقطر برای آزمایشات
آون   خواص مکانیکی خشک کردن نمونه های خاک
ویسکو متر   خواص مکانیکی تعیین ویسکوزیته الکترولیت
آسیاب   خواص مکانیکی خرد کردن خاک
 مخلوط کن   خواص مکانیکی مخلوط کردن خاک
سانتریفیوژ 4 شاخه   خواص مکانیکی تفکیک الکترولیت و خاک از سوسپانسیون
هود فلزی   خواص مکانیکی انجام آزمایشات در محفظه ایمن
دستگاه تحکیم خاک ابزار خاک خواص مکانیکی تعیین قابلیت نشت پذیری خاک
آب مقطر گیری فارا الکترونیک خواص مکانیکی تهیه آب مقطر برای آزمایشات
دستگاه کاساگرانده Controls خواص مکانیکی تعیین حدود اتربرگ خاک
PH متر Hana  خواص مکانیکی تعیین PH سوسپانسیون خاک
ویکات سیمان صنایع مکانیک خاک خواص مکانیکی تعیین زمان گیرش سیمان
پمپ خلا USA خواص مکانیکی استفاده برای آزمایش سطح مخصوص خاک
ترازوی دیجیتال 2610 Japan خواص مکانیکی توزین نمونه ها
حمام التراسونیک   خواص مکانیکی پراکنده سازی سوسپانسیون خاک
پمپ خلا   خواص مکانیکی استفاده برای آزمایش سطح مخصوص خاک
دستگاه جذب اتمی   خواص مکانیکی تعیین عناصر موجود در الکترولیت خاک و آب