آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ژئوتکنیک (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر عباس قدیمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 212
پست الکترونیک: aqadimi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس فریدون کرمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

1- آزمایش سه محوری استاتیکی

2- برش مستقیم

3- تک محوری

4- CBR (آزمایش نسبت باربری کایفرنیا)

 

تجهیزات اصلی :

 

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
برش مستقیم خاک (10*10) Direct Shear Test 10*10   مواد ساخت آزما ویستا ایران خواص مکانیکی آزمایش برش خاک
برش مستقیم خاک (6*6) Direct Shear Test 6*6   WEKEHAM FARRANCE انگلستان خواص مکانیکی آزمایش برش خاک
برش مستقیم خاک  (30*30) Direct Shear Test 30*30   مواد ساخت آزما ویستا ایران خواص مکانیکی آزمایش برش خاک
تک محوری-مقاومت فشاری محدود نشده Unconfined Comperssion Strenght   ابزار خاک ایران خواص مکانیکی آزمایش تک محوری خاک تا 1 KN
تک محوری-مقاومت فشاری محدود نشده Unconfined Comperssion Strenght   ابزار خاک ایران خواص مکانیکی آزمایش تک محوری خاک تا 50 KN
تک محوری-مقاومت فشاری محدود نشده Unconfined Comperssion Strenght   WEKEHAM FARRANCE انگلستان خواص مکانیکی آزمایش تک محوری خاک تا 50 KN
سه محوری Triaxial    WEKEHAM FARRANCE انگلستان خواص مکانیکی آزمایش سه محوری خاک تا 10 KN
دستگاه CBR   CB-60 Soil Test   خواص مکانیکی اندازه گیری نسبت باربری کالیفرنیایی و تعیین CBR خاک

 

 

 

دستگاه آزمایش سه محوری و دستگاه های جانبی شامل (دیتا لاگر و کامپیوتر)

 

 

 

 

دستگاه آزمایش تک محوری و سی بی آر (CBR)  خاک و دستگاه های جانبی شامل (کامپیوتر و دیتالاگر)

 

 

 

 

دستگاه آزمایش برش خاک با ابعاد 6*6 سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل (کامپیوتر و دیتالاگر)

 

 

 

 

دستگاه برش خاک با ابعاد 10*10 سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل کمپرسور

 

 

 

 

دستگاه برش خاک با ابعاد 30*30 سانتیمتر و دستگاه های جانبی شامل (سیستم کنترل و تامین فشار)