آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیکآزمایشگاه ترمودینامیک


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک
نام سرپرست: دکتر حبیب الله سایه‌وند
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 353
پست الکترونیک: hsayevand@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس رضا قیامی مجهز
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه به شرح زیر است:
 

دستگاه تهویه مطبوع(Air Conditioning Unit)

دستگاه تهویه مطبوع(Air Conditioning Unit)