آزمایشگاه تنش پسماند

آزمایشگاه تنش پسماندآزمایشگاه تنش پسماند


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: آزمايشگاه تنش پسماند
نام سرپرست: دکتر امیر حسین محمودی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 304
پست الکترونیک: a.h.mahmoudi@gmail.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس مسعود رسولی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

اندازه گیری تنش پسماند با پنج روش مختلف:

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش کانتور

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش شیارزنی

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش نفوذ

· اندازه‌گیری تنش پسماند با روش سوراخ مرکزی

·  اندازه‌گیری تنش پسماند با روش برش حلقوی

 

دستگاه کشش یونیورسال مدل STM-5 شرکت سنتام با ظرفیت 5 KN (500 Kg) که قادر به انجام تستهای کشش، فشار و بارگذاری تناوبی در سیکل محدود برای موارد مختلف با ظرفیت پایین می‌باشد.
با توجه به فک‌های قابل اتصال به دستگاه امکان انجام تست‌های خارج از محور (تست برش)، تست فیلم و فومهای نازک مانند پارچه، کاغذ و انواع پلیمر وجود دارد.
فاصله بین ستونهای دستگاه 150mm، فاصله بین فک‌ها 880mm و فضای عمومی برای انجام آزمایش از 220mm تا 1280mm متغیر است. سرعت انجام تست بین 0.001 تا 1500 میلی متر بر دقیقه می‌باشد.