آزمایشگاه روسازی راه

آزمایشگاه روسازی راهآزمایشگاه روسازی راه


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمايشگاه روسازي راه
نام سرپرست: دکتر مسعود مکارچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-38292638
تلفن داخلی: 328
پست الکترونیک: makarchian@yahoo.com
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس یاسر لاهوتی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

1-     انجام آزمایش‌های آسفالت گرم(HMA)

2-     انجام آزمایش‌های آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA)

3-     انجام آزمایشهای قیر

4-      طرح اختلاط آسفالت گرم و آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای

دستگاه مارشال برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری و روانی نمونه‌های آسفالت و چکش تراکم نمونه و دستگاه بیرون آوردن نمونه

دستگاه اندازه‌گیری درجه نرمی قیر با تنظیم دمای اتوماتیک

دستگاه اندازه‌گیری کش‌پذیری قیر

آزمایش تجزیه نمونه‌های آسفالت

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

تجهیزات اندازه‌گیری کندروانی قیر

میکسر آسفالت با ظرفیت 5 کیلوگرم

دستگاه مغزه گیری (کر) آسفالت

انواع دستگاههای بن‌ماری، حمام بخار و انواع ترازو با دقتهای مختلف و ...

دستگاه مارشال برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری و روانی نمونه‌های آسفالت و چکش تراکم نمونه و دستگاه بیرون آوردن نمونه