آزمایشگاه روسازی راه (آموزشی و پژوهشی)

آزمایشگاه روسازی راه (آموزشی و پژوهشی)آزمایشگاه روسازی راه (آموزشی و پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه روسازی راه (آموزشی و پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر مسعود مکارچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 249
پست الکترونیک: makarchian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس یاسر لاهوتی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
  1. انجام آزمایش‌های آسفالت گرم(HMA)
  2. انجام آزمایش‌های آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA)
  3. انجام آزمایشهای قیر
  4.  طرح اختلاط آسفالت گرم و آسفالت با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای

 

 

تجهیزات اصلی :

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) مدل کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
سانتریفیوژ آسفالت Extraction Apparatus for Asphalt   WEKEHAM FARRANCE انگلستان خدمات آزمایشگاهی تجزیه آسفالت و اندازه گیری درصد قیر و نسبت مصالح
میز ارشمیدس Bouncy Balance Bench set 5 کیلویی   ایران خواص فیزیکی اندازه گیری حجم اجسام غیر منتظم فاقد جذب آب
تست مارشال Marshal testing STM-5 Zhejiang Tugong چین خواص مکانیکی اندازه گیری روانی و نیروی مقاوم نمونه آسفالت
تست مارشال Marshal Stability testing 72250 WEKEHAM FARRANCE انگلستان خواص مکانیکی اندازه گیری روانی و نیروی مقاوم نمونه آسفالت
تست مارشال Marshal Stability testing ظرفیت 2 تن آزمون ساز مبنا ایران خواص مکانیکی اندازه گیری روانی و نیروی مقاوم نمونه آسفالت
تست مارشال Marshal Stability testing   تک آزما ایران خواص مکانیکی اندازه گیری روانی و نیروی مقاوم نمونه آسفالت
اندازه گیری خاصیت کش پذیری آسفالت Ductility of Bituminos   Centeral Ignition انگلستان خواص مکانیکی اندازه گیری خاصیت کش پذیری قیر
پیکنومتر قیر Pycnometer   schott آلمان خواص فیزیکی تعیین چگالی قیر
تعیین نقطه نرمی قیر Softening Point Of Bitumen   ساخته شده در آزمایشگاه ایران خواص فیزیکی تعیین درجه حرارت نقطه نرمی قیر
تعیین نقطه اشتعال قیر Cleveland Flash and Fire Point Tester کلیلند Stanhope-Seta انگلستان خواص فیزیکی تعیین نقطه اشتعال قیر
تعیین نقطه اشتعال قیر Cleveland Flash and Fire Point Tester   Stanhope-Seta انگلستان خواص فیزیکی تعیین نقطه اشتعال قیر
تعیین درجه نفوذ قیر Penetration of Bituminous   Centeral Ignition انگلستان خواص فیزیکی اندازه گیری درجه نفوذ قیر
تعیین درجه نفوذ قیر Penetration of Bituminous   آزمون ایران خواص فیزیکی اندازه گیری درجه نفوذ قیر
ویسکومتر یونیورسال Universal Viscometer یونیورسال Analis بلژیک خواص فیزیکی تعیین ویسکوزیته قیر در دمای 135 درجه
اندازه گیر جرم حجمی واقعی آسفالت Theoretical Maximun Specific Gravity and Density       خواص فیزیکی اندازه گیر جرم حجمی واقعی آسفالت

 

 

تجهیزات پایه :

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
آون (کوره الکتریکی) - خدمات آزمایشگاهی گرمادهی دقیق تا 200 درجه
حمام آب گرم - خدمات آزمایشگاهی گرمادهی با آب تا 100 درجه
حمام آب گرم زکریای رازی خدمات آزمایشگاهی گرمادهی با آب تا 100 درجه
چکش تراکم آسفالت ELE آماده سازی نمونه متراکم کردن آسفالت
حمام بخار آب - خدمات آزمایشگاهی آماده سازی نمونه با بخار
قالب استوانه ای آسفالت - آماده سازی نمونه ساخت نمونه آسفالت
جک هیدرولیک - آماده سازی نمونه خارج کردن نمونه آسفالت از قالب
جک هیدرولیک - آماده سازی نمونه خارج کردن نمونه آسفالت از قالب
جک هیدرولیک - آماده سازی نمونه خارج کردن نمونه آسفالت از قالب
جک هیدرولیک - آماده سازی نمونه خارج کردن نمونه آسفالت از قالب
دماسنج مادون قرمز - خدمات آزمایشگاهی اندازه گیری دمای سطوح
آزمایش ارزش ماسه - خواص فیزیکی اندازه گیری درصد ریزدانه ماسه
آزمایش حد روانی - خواص فیزیکی تعیین حد روانی خاک رس
 ترازو 0.1 گرم AND خدمات آزمایشگاهی توزین تا 6 کیلوگرم
 ترازو 0.1 گرم AND خدمات آزمایشگاهی توزین تا 6 کیلوگرم
 ترازو 0.01 گرم And خدمات آزمایشگاهی توزین تا 600  گرم
 ترازو 1 گرم Percica خدمات آزمایشگاهی توزین  تا 12 کیلوگرم
 ترازو 1 گرم - خدمات آزمایشگاهی توزین  تا 30 کیلوگرم
دیگ ذوب پارافین آزمون آماده سازی نمونه ذوب پارافین
هیتر آزمایشگاهی - خدمات آزمایشگاهی گرم کردن مواد ازمایشگاهی
مغزه گیر CEDIMA آماده سازی نمونه نمونه گیری از آسفالت و بتن
میکسر آسفالت Zhejiang Tugong آماده سازی نمونه ساخت نمونه آسفالت

 

 

آزمایشگاه روسازی راه

 

 

 

 

 

دستگاه مارشال برای اندازه‌گیری مقاومت فشاری و روانی نمونه‌های آسفالت و چکش تراکم نمونه و دستگاه بیرون آوردن نمونه

 

 

 

 

 

دستگاه اندازه‌گیری درجه نرمی قیر با تنظیم دمای اتوماتیک

 

 

 

 

 

دستگاه اندازه‌گیری کش‌پذیری قیر

 

 

 

 

 

آزمایش تجزیه نمونه‌های آسفالت

 

 

 

 

 

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

 

 

 

 

 

تجهیزات اندازه‌گیری کندروانی (درجه نرمی) قیر

 

 

 

 

 

میکسر آسفالت با ظرفیت 5 کیلوگرم

 

 

 

 

 

دستگاه مغزه گیری (کر) آسفالت

 

 

 

 

 

انواع دستگاههای بن‌ماری، حمام بخار و انواع ترازو با دقتهای مختلف و ...

 

 

 

 

 

دستگاه آزمایش رایس