آزمایشگاه سیستمهای تولید

آزمایشگاه سیستمهای تولیدآزمایشگاه سیستمهای تولید


گروه آموزشی: مهندسی صنایع
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستمهای تولید
نام سرپرست: دکتر جواد بهنامیان
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: behnamian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: