آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1

آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستم دیجیتال 1
نام سرپرست: دکتر سید منوچهر حسینی پیلانگرگی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.hosseini@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: