آزمایشگاه سیستم دیجیتال 2

آزمایشگاه سیستم دیجیتال 2



آزمایشگاه سیستم دیجیتال 2


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستم دیجیتال 2
نام سرپرست: دکتر سید منوچهر حسینی پیلانگرگی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.hosseini@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: