آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (آموزشی)

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (آموزشی)آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر محمد حسن مرادی
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: mhmoradi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این آزمایشگاه با در دست داشتن لوازم ودستگاه های معرفی شده در زیر قابلیت انجام کلیه آزمایشهای سرفصل کنترل خطی را به صورت عملی و آزمایشگاهی دارا بوده  که همزمان با تحلیل نرم افزاری (متلب)نیز هماهنگ می باشد.

 

تجهیزات پایه :

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
سیستم آموزشی کنترل رایان نیک برق و الکترونیک آموزش مدار کنترل خطی
سیستم آموزشی کنترل رایان نیک برق و الکترونیک آموزش مدار کنترل خطی
سیستم آموزشی کنترل رایان نیک برق و الکترونیک آموزش مدار کنترل خطی
سیستم آموزشی کنترل رایان نیک برق و الکترونیک آموزش مدار کنترل خطی
سیستم آموزشی کنترل رایان نیک برق و الکترونیک آموزش مدار کنترل خطی
سیستم آموزشی کنترل رایان نیک برق و الکترونیک آموزش مدار کنترل خطی
اسیلوسکوپ 35 MHz ARMA برق و الکترونیک اندازه گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz ARMA برق و الکترونیک اندازه گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz ARMA برق و الکترونیک اندازه گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Instek برق و الکترونیک اندازه گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Instek برق و الکترونیک اندازه گیری کمیت الکتریکی
منبع تغذیه 30V 3A DC دوبل  ARMA برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه 30V 3A DC دوبل  ARMA برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه 30V 3A DC دوبل  ARMA برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه 30V 3A DC دوبل  ARMA برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه 30V 3A DC دوبل  ARMA برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه 30V 3A DC دوبل  ARMA برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
فانکشن ژنراتور 2 مگاهرتز ARMA برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 2 مگاهرتز ARMA برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 2 مگاهرتز ARMA برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز افزار آزما برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 3 مگاهرتز افزار آزما برق و الکترونیک نوسان سازی
کروتریر ARMA برق و الکترونیک بررسی منحنی نیمه هادی ها
مولتی متر دیجیتال GW برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال GW برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال GW برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال GW برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
الکتروپنوماتیک ترینر برق و الکترونیک بررسی پنوماتیک در سیستم کنترل خطی
الکتروپنوماتیک ترینر برق و الکترونیک بررسی پنوماتیک در سیستم کنترل خطی

 

1)SUMING JUNCTION                       RN-E301

2)P-CONTROLLER                              RN-E302

3) I-CONTROLLER                              RN-E303

4) D-CONTROLLER                            RN-E304

5)SUM/DIF AMPLIFIER                    RN-E305

6)INVERTING AMPLIFIER                RN-E306

7)SECOND ORDER PLANT               RN-E307

8)LEAD/LAG COMPENSATOR        RN-E308