آزمایشگاه فشار قوی

آزمایشگاه فشار قویآزمایشگاه فشار قوی


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فشار قوی
نام سرپرست: دکتر علیرضا حاتمی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: hatamisharif@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهنس حسین مرادیان لطفی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

·  ارائه دوره‌های آموزشی در ارتباط با تجهیزات فوق برای دانشجویان دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها و موسسات

·   ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه تهیه و راه‌اندازی تجهیزات فشار قوی

·  انجام تست‌های عایقی روی تجهیزات

 

مولد صاعقه (IMPULSE) تا سطحKV 400 مقدار پیک با تجهیزات کنترل و اندازه گیری ، قابلیت تولید شکل مج صاعقه جهت آموزش و آزمایشهای مقاومت عایقی

مولد AC جهت تولید ولتاژ AC تا سطحKV 300 با تجهیزات کنترل واندازه گیری ، قابلیت تولید ولتاژ تا 300kV جهت آموزش و آزمایشهای مباحث درسی و تعیین مقاومت عایقی

باتجهیزات کنترل و اندازه گیری DC 400KVمولد 3 طبقه فشار قوی، قابلیت تولید ولتاژ تا 400kV جهت آموزش و آزمایشهای مباحث درسی و تعیین مقاومت عایقی

دستگاه تست دی الکتریک روغن ترانسفورماتور DPA75

- ترانسفورماتور 20KV/400 - سلولهای فشار قوی شامل کلید دژنکتور وسکسیونر KV20 ترانسفورماتور 20KV/400 . - دستگاه اندازه گیری پل و خازن نرمال جهت اندازه گیری - انواع مقره و تجهیزات فشار قوی جهت انجام تست