آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی)

آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی)آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین 1 (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر محمد مهدی شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorl Machin Lab   خدمات آزمایشگاهی
Magnetic Set Lab   خدمات آزمایشگاهی
Contorol DC Machine Unit   خدمات آزمایشگاهی
Power Analyser 3 Phase   خدمات آزمایشگاهی
3 Phase Variable Loud RCL   خدمات آزمایشگاهی
اسیلوسکوپ 35 MHz   خدمات آزمایشگاهی
3 Phase Power Supply Variable Feedback خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
مولتی متر دیجیتال   خدمات آزمایشگاهی
AC Watt Meter   خدمات آزمایشگاهی