آزمایشگاه ماشین 2 (آموزشی)

آزمایشگاه ماشین 2 (آموزشی)آزمایشگاه ماشین 2 (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشین 2 (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر محمد مهدی شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: m.shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس خسرو افکار
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: