آزمایشگاه مدارهای مخابراتی (آموزشی)

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی (آموزشی)آزمایشگاه مدارهای مخابراتی (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مدارهای مخابراتی (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر حمیدرضا کرمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: hamidr.karami@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس زهرا نصیری مهد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: