آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (آموزشی)

آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (آموزشی)آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی برق
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر صالح رازینی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 219
پست الکترونیک: s.razini@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس علی محمد ثنایی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

خدمات آموزشی به گروه مهندسی برق

 

 

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
اسیلوسکوپ 20 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 20 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
اسیلوسکوپ 35 MHz Leader GW-instek برق و الکترونیک انداره گیری کمیت الکتریکی
منبع تغذیه GW-instek برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه GW-instek برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه GW-instek برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه Dazheng برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه Dazheng برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه Dazheng برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه Dazheng برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه GW-instek برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
منبع تغذیه GW-instek برق و الکترونیک تامین ولتاژ DC
فانکشن ژنراتور 1 مگاهرتز Victor برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 1 مگاهرتز Victor برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 1 مگاهرتز Victor برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 1 مگاهرتز Victor برق و الکترونیک نوسان سازی
فانکشن ژنراتور 1 مگاهرتز Victor برق و الکترونیک نوسان سازی
مولتی متر دیجیتال TES برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال TES برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال TES برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال TES برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال TES برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
مولتی متر دیجیتال TES برق و الکترونیک اندازه گیری ولتاژ، آمپر، فرکانس
میز آزمایشگاه الکترونیک و مدار LH برق و الکترونیک آموزش مدار الکترونیکی
میز آزمایشگاه الکترونیک و مدار LH برق و الکترونیک آموزش مدار الکترونیکی
میز آزمایشگاه الکترونیک و مدار LH برق و الکترونیک آموزش مدار الکترونیکی
میز آزمایشگاه الکترونیک و مدار LH برق و الکترونیک آموزش مدار الکترونیکی
میز آزمایشگاه الکترونیک و مدار LH برق و الکترونیک آموزش مدار الکترونیکی
میز آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ابزار آزما برق و الکترونیک آموزش مدار الکتریکی
میز آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ابزار آزما برق و الکترونیک آموزش مدار الکتریکی
میز آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ابزار آزما برق و الکترونیک آموزش مدار الکتریکی
میز آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ابزار آزما برق و الکترونیک آموزش مدار الکتریکی
میز آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ابزار آزما برق و الکترونیک آموزش مدار الکتریکی
میز آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ابزار آزما برق و الکترونیک آموزش مدار الکتریکی

 

1- اسلیسکوپ دو کاناله
2- فانکشن ژنراتور 1 MHz
3- منبع تغذیه 30V 3A