آزمایشگاه مهندسی ضربه

آزمایشگاه مهندسی ضربهآزمایشگاه مهندسی ضربه


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی ضربه
نام سرپرست: دکتر علی علوی نیا
مرتبه علمی: استاد
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: alavi495@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

این دستگاه برای انجام آزمایش‌های ضربه بر روی قطعات مختلف به کار می‌رود. ارتفاع بیشینه وزنه این دستگاه حدود 5/4 متر و بنابراین، بیشترین سرعت وزنه قبل از برخورد به نمونه حدود 9 متر بر ثانیه است. حداقل جرم وزنه این دستگاه 25 کیلوگرم است که می‌تواند تا حدود 100 کیلوگرم افزایش یابد. میزان انرژی ضربه قابل انتقال به نمونه بین 1000 تا 4300 ژول است. از این دستگاه می‌توان برای انجام بارگذاری ضربه‌ای فشاری بر روی نمونه‌ها، مانند جاذب‌های انرژی، آزمایش‌های نفوذ (Indentation) و نیز اندازه‌گیری انرژی شکست نمونه‌ها استفاده نمود. همچنین، امکان نصب انواع سنبه با دماغه‌های مختلف در پیشانی ضربه‌زننده وجود دارد.